advocaat Waalwijk

Flipse Izeboud is als advocaat Waalwijk bij uitstek deskundig op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed, huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht en incasso. Op deze terreinen hebben wij brede en diepgaande ervaring en staan wij u graag terzijde. Wij kunnen u zowel adviseren als begeleiden in juridische procedures.

Valkuilen voorkomen bij vastgoed

Het ontwikkelen van vastgoed of het beleggen in vastgoed kent vele valkuilen. Om deze valkuilen te vermijden is deskundig advies onontbeerlijk. Bij vastgoed kan een verschil van inzicht al snel leiden tot grote en diepgaande geschillen met een van de betrokken partijen. De belangen zijn daarbij in de regel groot. Met onze uitgebreide staat van dienst op dit terrein staan wij u graag terzijde. In een oriënterend gesprek lichten wij u graag onze diensten op het gebied van vastgoed, toe.

Huren en verhuren van woon- of bedrijfsruimte

Conflicten met een huurder of een verhuurder zijn nooit pretig of het nou om woonruimte of bedrijfsruimte gaat. Voorkomen is bovendien vaak beter dan genezen. Bij advocaat Waalwijk kunt u zich vooraf oriënteren op de do’s en dont’s op het gebied van huur en verhuur. Bovendien kan advocaat Waalwijk u vakkundig terzijde staan in geschillen met uw huurder of verhuurder.

Bouwen en verbouwen

Een bouwproces verloopt zelden zonder problemen. Dit komt onder andere door de complexiteit van het bouwrecht en de vele partijen die bij het bouwen en verbouwen zijn betrokken. Een goede oriëntatie op de mogelijk risico’s die kunnen ontstaan tijdens het bouwpoces, is onontbeerlijk. Dat vergt echter gedegen inzicht in en kennis van het bouwrecht. Door onze kennis van en ervaring in het bouwrecht zorgen wij voor toegevoegde waarde!

Overheid en burger tegenover elkaar in het bestuursrecht

Hoe stel je je als burger op tegen de overheid? De relatie tussen overheid en burger wordt gedicteerd door het bestuursrecht. Advocaat Waalwijk heeft uitgebreide en diepgaande kennis van deze ondoorgrondelijke materie. Of het nou om, een vergunning, een bestemmingsplan, een voorziening, een belastingaanslag of wat dan ook gaat. Voor advies op maat op het gebied van bestuursrecht kunt u bij advocaat Waalwijk altijd terecht.

Incasso van openstaande vorderingen

Iedereen heeft wel eens met een onwillige debiteur te maken. Een debiteur die de betaling van de vordering blijft uitstellen of zelfs de vordering geheel ontkent. Er resten u dan geen andere maatregelen dan incassomaatregelen en wellicht zelfs een gang naar de rechter. Voor de uitvoering van incassomaatregelen en gerechtelijke invordering kunt u terecht bij advocaat Waalwijk. Onze expertise op dit terrein is veelzeggend.

Gedegen en vakkundig advies

Wilt u meer weten over onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan middels het formulier op deze pagina of uiteraard telefonisch (076 578 08 78).

Direct contact

Bedrijfsnaam
Uw naam (*)
Uw email (*)
Telefoon
Onderwerp
Uw bericht

Referenties

  • Dick Leerdam
    Dick Leerdam “……Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. …