Misschien heeft u op dit moment een conflict met een bedrijf of een persoon over een onroerende zaak, in de volksmond vaak nog “onroerend goed” genoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfspand, een stuk grond of een woning. Vaak zijn daar grote financiële belangen mee gemoeid. In dat soort gevallen kan het leggen van beslag een heel belangrijke stap zijn. Op die manier kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat degene met wie u een juridisch conflict heeft het pand aan een derde levert, waardoor u achter het net vist. Voor het gemak zal ik in het hierna volgende het voorbeeld nemen van een conflict over een bedrijfspand.

Verkoper komt zijn verplichtingen niet na

Stel, u heeft onderhandeld over de aankoop van een bedrijfspand en over de belangrijkste zaken bent u het eens geworden. U bent het eens over de prijs en over wat er precies bij het aangekochte pand hoort en u hebt ook al afgesproken wanneer u het pand afneemt. Over deze zaken heeft u via de mail met de verkoper gecommuniceerd. De makelaar is inmiddels bezig een officieel koopcontract op te stellen. Maar nog voordat u goed en wel de koopovereenkomst heeft getekend krijgt u te horen dat de verkoper toch afhaakt. Wat kunt u dan doen?
Uiteraard kunt u de verkoper sommeren om alsnog zijn verplichtingen na te komen en als dat niet helpt kunt u een procedure tegen hem beginnen. Wellicht zijn er gronden om in kort geding de verkoper tot levering te dwingen. Maar ondertussen heeft u geen grip op wat de verkoper doet. Wellicht wordt het pand voor een betere prijs aan een derde verkocht. En met een beetje pech is er al verkocht en geleverd voordat u goed en wel bij de rechter staat.

Conservatoir beslag

In zo’n geval is het leggen van conservatoir beslag (tot levering) een heel belangrijke stap. U blokkeert daarmee voor de verkoper de mogelijkheid om het pand aan een ander te leveren terwijl u nog met hem in discussie bent over levering van het pand aan u. De praktijk leert dat zo’n beslag de verkoper soms ook alsnog op andere gedachten kan brengen. Het dwingt hem vaak om juridisch advies in te winnen. Een (goede) advocaat zal hem dan ook op zijn verplichtingen jegens u wijzen. Het komt nogal eens voor dat de verkoper dan alsnog eieren voor zijn geld kiest.

Snelheid leggen beslag

Het leggen van beslag kan bovendien heel snel gaan. Als u vandaag naar een advocaat gaat, dan kan er in spoedgevallen zelfs al binnen een dag een beslagverlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verkregen. En via de deurwaarder kan dan ook zo nodig direct daadwerkelijk beslag worden gelegd. In de praktijk hebben advocaten van ons kantoor dat meermaals met succes gedaan en daardoor de wederpartij gedwongen zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van beslaglegging in uw geval, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Zij kunnen u in uw specifieke geval snel en deskundig adviseren.

Mr. A.J. (Anjou) Flipse