Bezwaar maken tegen een omgevings- of bouwvergunning?

U leest in de krant dat uw buurman een bouwvergunning (omgevingsvergunning) heeft aangevraagd. Daar bent u het absoluut niet mee eens. Of u leest dat aan een bedrijf in uw buurt een vergunning is verleend om uit te breiden. En u wilt dat tegenhouden. Wat kunt u doen?

Tijdig bezwaar

U moet in ieder geval op tijd in actie komen. Als er een vergunning is verleend – vaak betreft het een zogenaamde omgevingsvergunning – dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dat moet tijdig gebeuren. De standaardtermijn is 6 weken. Let op dat u die termijn niet ongebruikt laat verstrijken. Doet u dat wel, dan is uw kans voorbij om te reageren. Als u niet in bezwaar bent gegaan, dan kunt u namelijk daarna ook niet meer in beroep bij de bestuursrechter. Het besluit krijgt dan zogenaamde formele rechtskracht. U staat dan eigenlijk machteloos wanneer de buurman zijn bouwplannen gaat realiseren.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Onderbouwd bezwaar

U moet niet alleen op tijd bezwaar maken, het bezwaar moet ook goed zijn onderbouwd. U kunt niet volstaan met wat algemene opmerkingen over de moeite die u hebt met het plan van uw buurman. Uw bezwaar moet argumenten bevatten die hout snijden. Daarbij zijn onder meer de volgende vragen van belang:

 • past het bouwplan binnen het bestemmingsplan?
 • voldoet het bouwplan aan het bouwbesluit?
 • Is het bouwplan in overeenstemming met de bepalingen van de bouwverordening?
 • Is het bouwplan in strijd met de redelijke eisen van welstand (toets aan de welstandsnota)?
 • Als het plan in strijd is met het bestemmingsplan, is er dan een (deugdelijke) ontheffing verleend?

Heroverweging besluit

Het is van groot belang dat de bezwaren in het bezwaarschrift zo breed mogelijk worden onderbouwd. De instantie die de vergunning heeft verleend (bijvoorbeeld de gemeente) moet namelijk het besluit heroverwegen aan de hand van een ingediend bezwaarschrift. Als uw bezwaar goed is onderbouwd, dan kan de gemeente dus alsnog besluiten om de verleende vergunning te weigeren.

Worden uw bezwaren door de gemeente afgewezen, dan is uw bezwaar nog steeds niet zinloos geweest. Immers, het indienen van zo’n bezwaarschrift is noodzakelijk om in een daarna te volgen beroepsprocedure ontvankelijk te zijn. Bovendien is het heel belangrijk dat u al uw bezwaren in de bezwaarschriftfase al opsomt. Anders loopt u het risico dat een bestuursrechter aan uw eventuele pas in beroep aangedragen nieuwe bezwaren voorbij gaat. De rechter kan namelijk het aandragen van nieuwe bezwaren in een beroepsprocedure in strijd achten met de goede procesorde.

Goede rechtsbijstand

Het is dan ook van groot belang dat u zich van meet af aan door een deskundig advocaat of jurist laat bijstaan. Zo wordt voorkomen dat u te laat bezwaar maakt of dat uw bezwaarschrift niet goed in elkaar zit. Een verkeerde start van een bezwaarprocedure kan u duur komen te staan. De ervaring leert dat gemeenten regelmatig terugkomen op hun besluit om een vergunning te verlenen indien zij geconfronteerd worden met een juridisch stevig onderbouwd bezwaarschrift.

Flipse Izeboud Advocaten begeleidt op deskundige wijze veel klanten (bedrijven en particulieren) bij het instellen van bezwaar en beroep tegen allerlei soorten besluiten van overheidsorganen. Ook begeleidt zij regelmatig bedrijven en particulieren die juist een vergunning van een overheidsorgaan willen verkrijgen. Het kantoor is dan ook vanaf twee kanten bekend met de juridische valkuilen en mogelijkheden.

Het voorgaande artikel bevat algemene informatie op hoofdlijnen. Voor een specifiek geval kunnen afzonderlijke regels (waaronder ook afzonderlijke termijnen en procedures) van toepassing zijn. Voor meer specifieke informatie en een gericht advies dient u dan ook contact op te nemen met ons kantoor.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

IMG_0256

Mr. H.F. van Boxel

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud