vragen werkgever coronavirus

Antwoord op prangende vragen voor u als werkgever in verband met het Coronavirus

Op dit moment wordt iedereen in Nederland geconfronteerd met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus. Ook u als werkgever. In dit artikel beantwoorden wij de meest prangende vragen voor u. Ben ik verplicht om het loon van mijn werknemers door te betalen als zij besmet zijn met het Coronavirus? Het uitgangspunt van het […]

2020: Wijzigingen in het arbeidsrecht die voor u als werkgever van belang kunnen zijn

Het arbeidsrecht is in beweging. Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 zijn er diverse discussies ontstaan. Deze discussies hebben de wetgever aanleiding gegeven om een aantal zaken te wijzigen, dan wel om aanvullende regelingen te treffen om een aantal negatieve (bij)effecten van de WWZ teniet te doen. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Wij hebben de belangrijkste wijzigingen op basis van de aanstaande wetswijzigingen voor u als werkgever op een rijtje gezet.

Compensatieregeling transitievergoeding

Iedere werknemer heeft sinds 1 juli 2015 in beginsel recht op de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst (kort gezegd) wordt beëindigd anders dan door zijn schuld, ook de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na twee jaar ziekte.

Bestemmingsplan wijzigen

Het gevaar van bijzondere bepalingen in huurcontracten

Met verhuur van bedrijfsruimten zijn grote belangen gemoeid. Als het om grotere panden gaat kunnen de huursommen op jaarbasis gemakkelijk boven de € 100.000,– of zelfs boven de € 1.000.000,– liggen. Maar ook bij verhuur van minder grote panden zijn de belangen groot, al is het alleen maar omdat verhuurder en huurder zich vaak voor […]

De billijke vergoeding in het ontslagrecht nader geconcretiseerd

Bij de invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is het hele vergoedingenstelsel bij ontslag gewijzigd. Daarbij is expliciet afscheid genomen van de tot 2015 gehanteerde zogenaamde kantonrechtersformule. Deze formule gaf tot die tijd een duidelijke leidraad voor de betalen vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag en/of de ontbindingsvergoeding. De WWZ heeft twee nieuwe vergoedingen […]

Wel of geen ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemer?

Wanneer een werknemer tenminste twee jaar ziek is en herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen. Sinds de invoering van de wet werk en zekerheid is de werkgever alsdan echter de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Deze vergoeding kan, afhankelijk van […]

Klachtplicht opdrachtgever bij aanneming van werk

Klachten bij moment van oplevering Wanneer een aannemer werk heeft verricht voor een opdrachtgever, kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet tevreden is en de aannemer/opdrachtnemer achteraf aanspreekt op een gebrek in het werk. In dat geval zal uiteraard vastgesteld dienen te worden of er inderdaad sprake is van een gebrek in het werk en […]

KORT SEMINAR EN BORREL!

KORT SEMINAR EN BORREL Donderdag 2 februari 2017 vanaf 16.00 uur Mastbosch Hotel Breda Burgemeester Kerstenslaan 20 PROGRAMMA 16.00         Ontvangst met koffie 16.15          advocaat mr. A.J. Flipse (specialist vastgoedrecht) :                    Risico’s bij contractvorming advocate mevrouw mr. A. Verblackt (specialist arbeidsrecht/vastgoed) :   […]

Koopovereenkomst en levering woning

Wanneer U een woning koopt, zijn er twee belangrijke momenten: het ondertekenen van de koopovereenkomst en het passeren van de leveringsakte bij de notaris. Koopovereenkomst versus leveringsakte De koopovereenkomst wordt vaak voorlopige koopovereenkomst of koopakte genoemd, maar deze term is misleidend. Afgezien van de drie dagen bedenktijd, die je als koper hebt (na het tekenen […]

Beslag op onroerend goed

Misschien heeft u op dit moment een conflict met een bedrijf of een persoon over een onroerende zaak, in de volksmond vaak nog “onroerend goed” genoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfspand, een stuk grond of een woning. Vaak zijn daar grote financiële belangen mee gemoeid. In dat soort gevallen kan het leggen van […]