arbeidsrecht

Wel of geen ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemer?

Wanneer een werknemer tenminste twee jaar ziek is en herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen. Sinds de invoering van de wet werk en zekerheid is de werkgever alsdan echter de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Deze vergoeding kan, afhankelijk van […]

Dossieropbouw bij disfunctioneren van cruciaal belang

Inleiding Wanneer de werkgever constateert dat de werknemer zijn werk niet goed uitvoert, dan ligt het op zijn weg om de werknemer daar op aan te spreken. Dat kan uiteraard mondeling, maar als het disfunctioneren voortduurt, is het van belang om een en ander ook schriftelijk vast te leggen. Een en ander kan lastig zijn, […]

Afschaffing VAR-verklaring: de ondoorzichtige lijn tussen het werken als zelfstandige en de werknemer in dienstbetrekking.

Arbeid kan verricht worden in verschillende vormen. De bekendste en meest voorkomende vorm is als werknemer in dienstbetrekking. Degene die de arbeid wil laten verrichten (werkgever) gaat hiervoor een arbeidsovereenkomst aan met degene die de arbeid wenst te verrichten (werknemer). Arbeid kan echter ook als zelfstandige verricht worden (denk aan ZZP’er of freelancer). In dat […]

Wat betekent het nieuwe ontslagrecht voor u?

Het afgelopen jaar heeft de wetgever aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in het ontslagrecht. De hebben zowel gevolgen voor de mogelijkheid (en de wijze van) beëindigen van de arbeidsovereenkomst, als voor de eventuele vergoeding waar de werknemer bij ontslag recht op zal hebben. In het onderstaande zullen de meest ingrijpende wijzigingen aan de orde komen. De procedure(s) […]

Wijzigingen Arbeidsrecht

Overzicht wijzigingen arbeidsrecht Het jaar 2015 is alweer achter de rug. Reden om eens terug te blikken op de vele veranderingen die het arbeidsrecht dit jaar heeft ondergaan. 2015 is het jaar van de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Onderstaand een kort overzicht van de meest ingrijpende veranderingen op basis van deze […]