Bestemmingsplannen

  • Home
  • Bestemmingsplannen

Zendmast? Not in my backyard!

Het zorgt steeds weer voor onrust als een telecomprovider het voornemen heeft om op korte afstand van woonbebouwing een (UMTS) zendmast te plaatsen. Die onrust is meestal ingegeven door de vrees voor nadelige effecten op de gezondheid. Daarnaast vindt men de plaatsing van een dergelijke mast (vaak 40 m hoog) niet bepaald een verfraaiing van […]

Benut inspreekrecht over gemeentelijke structuurvisie

Het woord “structuurvisie” komt regelmatig voorbij in kranten en gemeentelijke publicaties. Maar wat is een structuurvisie nu eigenlijk en wat is de juridische waarde ervan? En wat zijn de juridische mogelijkheden als er in een structuurvisie dingen staan waar je het als belanghebbende niet mee eens bent? Hieronder volgt een stukje uitleg. Voor een actueel […]