Civiel recht

Koopovereenkomst en levering woning

Wanneer U een woning koopt, zijn er twee belangrijke momenten: het ondertekenen van de koopovereenkomst en het passeren van de leveringsakte bij de notaris. Koopovereenkomst versus leveringsakte De koopovereenkomst wordt vaak voorlopige koopovereenkomst of koopakte genoemd, maar deze term is misleidend. Afgezien van de drie dagen bedenktijd, die je als koper hebt (na het tekenen […]

Ingebrekestelling en aansprakelijkheid aannemer

In Nederland wordt veel gebouwd. Aannemers die dit werk uitvoeren doen dat vaak goed. Soms gaat het mis en moet een opdrachtgever in actie komen. Gebrekkige uitvoering Als een aannemer tijdens de bouw fouten maakt en de opdrachtgever constateert dat, dan dient hij daar de aannemer direct op aan te spreken. Soms kan dat gebeuren […]

Het kopen en verkopen van een woning

Tot stand komen koopovereenkomst Een overeenkomst komt juridisch tot stand door het aanvaarden van een aanbod. Zo ook een koopovereenkomst voor een woning of een andere onroerende zaak. Daarbij is van belang dat partijen overeenstemming hebben over de essentialia van de overeenkomst. Bij een koopovereenkomst voor een woning, worden de essentialia¬† in beginsel gevormd door: […]

Beslag leggen bij wanbetalers

Openstaande vordering Stel u heeft een klant die niet betaalt. En het gaat niet over kleine bedragen, maar om een fors bedrag. U heeft al aangemaand, maar het helpt niets. Wat kunt u doen? Conservatoir beslag Het antwoord is even eenvoudig als doeltreffend: u kunt via een advocaat conservatoir beslag laten leggen bij de niet […]