Klachten bij moment van oplevering

Wanneer een aannemer werk heeft verricht voor een opdrachtgever, kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet tevreden is en de aannemer/opdrachtnemer achteraf aanspreekt op een gebrek in het werk.

In dat geval zal uiteraard vastgesteld dienen te worden of er inderdaad sprake is van een gebrek in het werk en of u als aannemer daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk bent.

Echter, voordat aan de beantwoording van deze vragen wordt toegekomen, dient eerst de vraag gesteld te worden of de opdrachtgever wel tijdig heeft geklaagd over het gebrek.

Hierbij is in de eerste plaats het moment van oplevering relevant. Indien bij de oplevering bepaalde gebreken al zichtbaar zijn, dient de opdrachtgever meteen te klagen en/of voorbehouden te maken. Doet hij dat niet, dan is de aannemer/opdrachtnemer op grond van artikel 7:758 van het Burgerlijk Wetboek ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Latere gebreken

Echter, niet alle gebreken zijn direct bij oplevering reeds zichtbaar. Het kan zijn dat een gebrek zich langzaam openbaart. Voor zaken die niet direct bij de oplevering ontdekt hadden kunnen worden, geldt dat de opdrachtgever op basis van artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek binnen “bekwame tijd” nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken moet klagen. Doet de opdrachtgever dat niet dan kan de opdrachtgever op dat gebrek geen beroep meer doen en verliest hij al zijn rechten. Hoe lang bekwame tijd is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval en hangt bijvoorbeeld af van de aard en waarneembaarheid van het gebrek, de wijze waarop dit zichtbaar is geworden en de deskundigheid van de opdrachtgever. Een onderzoek door een deskundige kan eventueel nodig zijn.

Overigens geldt op grond van jurisprudentie wel dat voor een rechtsgeldig beroep op artikel 6:89 BW door de aannemer zal moeten worden aangetoond dat hij door het niet tijdig klagen van de opdrachtgever in zijn belang is geschaad.

Op basis van het bovenstaande is het dus van belang dat de opdrachtgever tijdig heeft geklaagd. Heeft hij dat niet gedaan, dan kan hij op grond van de genoemde wetsartikelen geen beroep meer doen op een mogelijke gebrekkigheid in het werk.

Een geslaagd beroep op artikel 7:758 van het Burgerlijk Wetboek en/of 6:89 van het Burgerlijk wetboek kan er dus toe leiden dat de opdrachtgever nul op het rekest krijgt, ook al zou hij kunnen bewijzen dat de aannemer gebrekkig werk heeft geleverd.

Voorwaarde voor toepassing van artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek door de rechter, is overigens wel dat de aannemer uitdrukkelijk een duidelijk beroep doet op dit artikel. Doet de aannemer dat niet, dan zal de rechter met het rechtsverlies geen rekening houden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de klachtplicht en/of uw rechten en plichten als opdrachtgever of aannemer, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Zij kunnen u in u specifieke geval adviseren en u helpen om eventuele risico’s zo veel mogelijk af te dekken.
Mr. A. (Annemarie) Verblackt

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud