Een leegstaand kantoor. Of een bedrijfspand dat al veel te lang te huur staat en waar geen interesse voor lijkt te bestaan. Het is een probleem waar veel eigenaren van vastgoed tegenaan lopen.

Wetswijziging per 1 november 2014

Maar dat hoeft niet persé zo te blijven. Per 1 november 2014 ontstaan er nieuwe kansen voor leegstaand vastgoed. Dan treedt een wetswijziging in werking die voor vastgoedeigenaren echt kansen biedt. Het wordt dan mogelijk om via een korte procedure (maximaal 8 weken) een ingrijpende gebruikswijziging van een pand door te voeren. Bijvoorbeeld van kantoren naar wonen. Of van kantoren naar hotel. Of naar een andere gebruiksvorm.

Wat kan er vanaf 1 november 2014?

Deze wetswijziging gaat over het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarin zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, in het bijzonder ook om leegstand van vastgoed te bestrijden. Het geeft gemeenten middelen in handen om ruimhartig mee te werken aan een wijziging van het gebruik van een pand. Overigens geldt dat niet alleen als zo’n pand leeg staat. Er is in algemene zin gewoon meer ruimte gekomen voor gemeentebesturen om via een korte procedure het gebruik van een pand aan te passen.

Permanente gebruikswijziging

Een belangrijke wijziging is opgenomen in bijlage II bij het Bor. Daarin is (in artikel 4) een lijst van gevallen opgenomen waarin het college van B&W van het geldende bestemmingsplan kan afwijken. Een heel belangrijke afwijkingsmogelijkheid staat in onderdeel 9 van dit artikel. Het biedt het college de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan voor

“..het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aan aansluitend terrein…”

Voorwaarde is nog wel dat het bouwwerk binnen de bebouwde kom moet liggen (behalve als het om een logiesfunctie voor werknemers zou gaan).

De afwijkingsmogelijkheid is voor de rest heel ruim geformuleerd. Hiermee kunnen enorme hoeveelheden vierkante meters leegstaande bebouwing worden omgezet naar een ander gebruik. Daarbij mogen ook de nodige bouwkundige aanpassingen worden doorgevoerd, onder de voorwaarde dat de oppervlakte of het bouwvolume niet wordt vergroot. Dat biedt dus nogal wat mogelijkheden. Ook aan de buitenzijde kunnen dus aanpassingen aan het pand worden gepleegd die nodig zijn voor het nieuwe gebruik.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Tijdelijke gebruikswijziging

Daarnaast biedt de wetswijziging ook veel ruimere mogelijkheden om tijdelijk (maximaal 10 jaar) een ander gebruik van een gebouw en van gronden toe te laten (zie onderdeel 11 van hetzelfde artikel). Tijdelijk kan dus ook afwijkend grondgebruik worden toegestaan voor een periode van 10 jaar. Via die route kan dus bijvoorbeeld ook buiten de bebouwde kom tijdelijk voor een ander gebruik van een pand of gronden worden gekozen.

Op grond van de wijziging in nog een ander artikel (artikel 5.18 Bor) kan een dergelijke toestemming voor tijdelijk ander gebruik overigens ook aan een langere (of kortere) duur dan 10 jaar worden gebonden.

Voorheen kon op grond van dit artikel slechts voor maximaal 5 jaar worden afgeweken en moest ook nog worden aangetoond dat het om een tijdelijke behoefte ging. Dat is allemaal van tafel. De gemeente kan gewoon voor een veel langere periode een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toestaan. Een dergelijke tijdelijke afwijking kan zelfs ook nog worden verlengd. Bovendien kan de gemeente er voor kiezen die afwijking uiteindelijk definitief te maken door het bestemmingsplan aan te passen.

Hoe bereik je dat?

De gemeente krijgt dus veel ruimere wettelijke mogelijkheden om afwijkend gebruik van gebouwen en gronden toe te staan. De grote vraag is alleen: hoe bereik je nu dat de gemeente dat ook daadwerkelijk doet? Het zijn immers mogelijkheden en geen verplichtingen voor een gemeente.

Daarbij komt het aan op het indienen van een goed doortimmerd plan bij de gemeente. Gemeenten voelen in toenemende mate de verantwoordelijkheid om mee te denken met eigenaren van leegstaande kantoren, bedrijfspanden, hotels e.d. Als een eigenaar goed toelicht dat hij voor het toegelaten gebruik geen gebruikers meer kan vinden en hij met een goed doordacht alternatief gebruik komt, dan is er zeker een goede kans dat de gemeente daarin meegaat.

Met behulp van een inventieve architect en een ter zake kundige advocaat openen zich nieuwe mogelijkheden. Met als gezamenlijk einddoel: 100 procent bezetting van alle leegstaande panden. Download hier de flyer van de aanpak die wij met C5 Architecten hebben ontwikkeld.

 

Flipse Izeboud Advocaten

De advocaten mr. A.J. Flipse en mr. R.E. Izeboud hebben een ruime ervaring in het begeleiden van cliënten bij het realiseren van hun bouwplannen en het uit de weg ruimen van juridische obstakels. Dat geldt zowel voor nieuwbouwplannen als voor plannen tot het realiseren van een nieuwe gebruiksvorm in bestaande bebouwing.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud