Vanaf heden behandelen wij ook al uw arbeidszaken!

Per 16 november 2015 is ons team versterkt met een nieuwe advocaat, mevrouw mr. Annemarie Verblackt. Mr. Verblackt heeft, behalve een zeer brede algemene kennis van het civielrecht, ook specifieke ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Heeft u een conflict met uw werknemer of werkgever, of wilt u zeker weten of uw arbeidsovereenkomst (nog) wel overeenstemt met de wet? Schroom dan niet om contact op te nemen.”