De Nederlandse wet geeft algemene regels over de erfopvolging. Deze regels bepalen wat er met de bezittingen en eventuele schulden van iemand gebeurt wanneer hij of zij komt te overlijden. Op basis van de wet zijn echtgenoten en kinderen in beginsel erfgenaam. Dat kan anders zijn, als iemand een testament heeft gemaakt.

Als iemand een testament heeft gemaakt, geldt het testament. Het testament zet als het ware de wettelijke regels opzij. Hierdoor is het mogelijk dat je volgens de wet erfgenaam bent, maar toch niets erft.

Iemand die een testament maakt, is in principe vrij om zelf te bepalen, wat er met zijn bezittingen en schulden gebeurt. Toch geeft de wet een aantal regels, op basis waarvan u als u onterfd bent, niet met lege handen hoeft komen te staan.

Legitieme portie

Een van de regels is dat je als kind altijd aanspraak kan maken op je legitieme portie, ook als je onterfd bent. De legitieme portie is een aandeel in de waarde van de erfenis. Dat komt neer op de helft van de waarde van het erfdeel dat het onterfde kind zou hebben gekregen wanneer het kind niet zou zijn onterfd. Je kan als kind dus nooit 100% onterfd worden, zij het dat je op basis van je legitieme portie enkel aanspraak kunt maken op een bedrag in geld en dus niet op zaken die binnen de nalatenschap vallen.

Nietigheid/vernietigbaarheid testament

Daarnaast is het mogelijk om nietigheid/vernietigbaarheid van een testament te vorderen, als er aanwijzingen zijn dat degene die het testament heeft laten maken wilsonbekwaam was of er sprake was van dwaling of bedrog. De rechter zal daarbij moeten beoordelen of degene die het testament heeft laten maken in staat was om zijn of haar wil te bepalen op het moment dat het testament werd getekend. Let wel, het uitgangspunt is dat iedereen die een testament laat maken, in beginsel wilsbekwaam is. Degene die het testament wil vernietigen, zal dus moeten bewijzen dat dat in zijn of haar specifieke geval niet zo was.

Medisch dossier

Dit bewijs zal eventueel geleverd kunnen worden op basis van het medisch dossier van degene die het testament heeft laten opmaken. Dit betekent dat je zult moeten beginnen met het opvragen van het medisch dossier. Bij het opvragen van medisch dossier kun je echter stuiten op het feit dat een arts beroepsgeheim heeft en enkel informatie aan derden mag verstrekken als iemand daarvoor toestemming heeft gegeven. Toch zijn er ook in het geval er geen sprake is van deze toestemming mogelijkheden om het medisch dossier als onterfde erfgenaam te verkrijgen. Dat is namelijk het geval, wanneer je kunt aantonen dat je een zwaarwegend belang hebt om het beroepsgeheim van de arts te omzeilen. In een aparte blog zal hier nader op ingegaan worden. 

Informatie over omstandigheden rondom het opmaken van het testament

Daarnaast kan het van belang zijn om informatie te verkrijgen betreffende de omstandigheden waaronder het testament is opgemaakt. Deze informatie kunt u opvragen bij de notaris die het testament heeft verleden. Ook hierbij kunt u erop stuiten dat de notaris niet bereid is om deze informatie te verstrekken en zich beroept op zijn geheimhoudingsplicht. In een aparte blog zal hier nader op ingegaan worden.

Loopt u vast? Dan kunnen wij u wellicht helpen om je legitieme portie op te eisen of de nietigheid van het testament in te roepen en/of de daarvoor benodigde informatie te verkrijgen.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud