Wanneer een werknemer tenminste twee jaar ziek is en herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen.

Sinds de invoering van de wet werk en zekerheid is de werkgever alsdan echter de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Deze vergoeding kan, afhankelijk van de duur van het dienstverband, aardig oplopen.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst niet beëindigt, is hij geen transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding is immers slechts verschuldigd bij ontslag. Het lijkt daarom opportuun om de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer voort te laten duren. Immers, de werkgever is tevens niet meer verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen na 104 weken – twee jaar. Men spreekt dan van een slapend dienstverband. Maar is dat wel zo slim en wordt dit trucje om onder de transitievergoeding uit te komen wel geaccepteerd?

Slapend dienstverband: Geen misbruik van recht

Inmiddels zijn er diverse uitspraken gewezen in zaken, waarin de werknemer heeft geprobeerd om betaling van de transitievergoeding af te dwingen, wanneer de werkgever het dienstverband slapend hield. Daarin is vastgesteld dat het niet beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen, geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever oplevert.

Ook de politiek heeft zich inmiddels over deze kwestie uitgesproken. (Inmiddels demissionair) Minister Asscher noemde deze praktijk “onfatsoenlijk”, maar heeft hier tot op heden geen consequenties aan verbonden.

Risico’s slapend dienstverband

Hoewel het op grond van het bovenstaande dus mogelijk is om een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer voort te laten duren om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen, brengt het slapend houden van de arbeidsovereenkomst ook risico’s met zich mee.

ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Langer dienstverband betekent hogere transitievergoeding

De arbeidsovereenkomst duurt voort en daarom zal de duur van het dienstverband blijven verlengen. Wanneer de politiek in de toekomst zal besluiten om de wet te wijzigen, in die zin dat de werkgever van een werknemer, die meer dan 104 weken ziek is, verplicht is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en/of dat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt, in het geval hij de arbeidsovereenkomst niet zal beëindigen, loopt de werkgever het risico om alsnog de transitievergoeding te moeten betalen. De hoogte van de dan te betalen transitievergoeding zal hoger zijn, dan de transitievergoeding, die de werkgever nu zou moeten betalen, aangezien het dienstverband tegen die tijd langer heeft geduurd.

Op dit moment lijkt dit scenario niet voor de hand te liggen, aangezien (inmiddels demissionaire) Minister Asscher heeft aangekondigd dat er wetgeving in de maak is, op basis waarvan de transitievergoeding vervalt voor zieke werknemers en/of de transitievergoeding zal worden gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds, maar de vraag is of deze wetgeving wordt doorgezet door het volgende kabinet en/of door de kamer zal komen, zodat het risico vooralsnog niet volledig is afgewend.

Voor een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd nadert, is het risico dat de werkgever in de toekomst alsnog een hogere transitievergoeding zal moeten betalen, wanneer hij het dienstverband slapend houdt, overigens minder groot. Immers, bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslag

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Kans op herstel werknemer en herleving doorbetalingsverplichting

Daarnaast loopt de werkgever het risico dat de werknemer alsnog herstelt en zich weer meldt voor eventueel aangepast werk. In dat geval herleeft de loondoorbetalingverplichting en zal de werkgever de werknemer opnieuw tewerk moeten stellen, ondanks het feit dat hij reeds een ander heeft aangenomen om de werkzaamheden van de werknemer te vervullen. Bovendien herleeft dan ook de loondoorbetalingverplichting tijdens ziekte en heeft de werknemer opnieuw recht op twee jaar loon doorbetaling, wanneer hij opnieuw uitvalt.

Zieke werknemer blijft meetellen bij afspiegeling in eventuele reorganisatie

Tenslotte zal met de zieke werknemer ook rekening gehouden moeten worden bij de afspiegeling bij een eventuele reorganisatie. Ook dit kan ongewenste effecten hebben.

Al met al dus voldoende redenen om serieus de risico’s af te wegen en op basis van de specifieke omstandigheden van het geval een beslissing te nemen om de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer te beëindigen.

Wilt u meer weten over de uw rechten en plichten als werkgever of werknemer, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Zij kunnen u in u specifieke geval adviseren en u helpen om eventuele risico’s zo veel mogelijk af te dekken.
Mr. A.M.C.C. (Annemarie) Verblackt

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud