In Nederland wordt veel gebouwd. Aannemers die dit werk uitvoeren doen dat vaak goed. Soms gaat het mis en moet een opdrachtgever in actie komen.

Gebrekkige uitvoering

Als een aannemer tijdens de bouw fouten maakt en de opdrachtgever constateert dat, dan dient hij daar de aannemer direct op aan te spreken. Soms kan dat gebeuren in regulier belegde bouwvergaderingen of tijdens inspectie door de directievoerder op de bouwplaats. Wordt de fout niet hersteld, dan zal de opdrachtgever een meer formele route moeten kiezen.

Verzuim na Ingebrekestelling

Op grond van de wet dient de aannemer officieel in gebreke te worden gesteld door de opdrachtgever. Dit dient te gebeuren door middel van een schriftelijke verklaring, waarin is aangegeven welke fouten of gebreken er aan het werk kleven en waarin de aannemer wordt gesommeerd om binnen een in die verklaring aan te geven termijn alsnog de gebreken te herstellen en/of  de juiste prestatie te verrichten. Door deze ingebrekestelling geeft de opdrachtgever aan binnen welke termijn de aannemer alsnog de juiste prestatie dient te leveren. Voldoet de aannemer niet binnen de gestelde termijn aan de sommatie, dan komt de aannemer in verzuim (artikel 6:82 lid 1 BW).

Buitengerechtelijke ontbinding aannemingsovereenkomst

Vanaf het moment dat de aannemer in verzuim is gekomen, heeft de opdrachtgever onder meer het recht om de aannemingsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden op grond van artikel 6:265 BW. Vaak zal het dan bij aannemingsovereenkomsten gaan om een gedeeltelijke ontbinding, namelijk voor zover de overeenkomst nog niet (goed) is uitgevoerd. De opdrachtgever kan vanaf het moment van de rechtsgeldige ontbinding van de aannemingsovereenkomst het werk door een derde laten afmaken en de kosten daarvan als schade verhalen op de aannemer (artikel 6:277 BW).

Belang duidelijke sommatiebrief

De vraag of de ontbinding rechtsgeldig is, hangt dus af van de vraag of de aannemer duidelijk is gemaakt wat hij fout heeft gedaan en of de aannemer een duidelijke termijn heeft gekregen om deze gebreken te herstellen.

In de praktijk gaat het nogal eens mis in de communicatie tussen een opdrachtgever en een aannemer. Zodoende kan het gebeuren dat een opdrachtgever op zich geheel terecht een aannemer aanspreekt op een gebrek in het werk, maar dat de opdrachtgever toch geen gelijk krijgt omdat hij niet de juiste juridische weg heeft bewandeld. Is de sommatiebrief van de opdrachtgever onhelder of wordt niet duidelijk gemaakt wat er van de aannemer binnen een bepaalde termijn wordt verwacht, dan kan het in een procedure helemaal mis gaan.  Een praktijkvoorbeeld daarvan is de navolgende procedure tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Vonnis d.d. 23 september 2015, ECLI:NL:RBZWB: 2015: 8686 (Alukon/Fraanje)

Een onderaannemer (Alukon) krijgt van een hoofdaannemer (Fraanje) opdracht om vliesgevels te leveren en te monteren voor de bouw van een zwembad. Hoofdaannemer Fraanje constateert vervolgens dat onderaannemer Alukon verkeerde vliesgevels heeft gemonteerd. Fraanje sommeert Alukon in een brief d.d. 24 september 2013 om binnen 5 dagen na dagtekening schriftelijk te verklaren dat hij de gemonteerde vliesgevels zal verwijderen en alsnog binnen 3 weken na dagtekening van de brief de juiste vliesgevels zal leveren en monteren. Alukon laat binnen de termijn van 5 dagen niets van zich horen en enkele dagen later (d.d. 2 oktober 2013) ontbindt Fraanje buitengerechtelijk de onderaannemingsovereenkomst en stelt Alukon aansprakelijk voor de schade. Nadien verklaart Alukon zich bereid om de vliesgevels te herstellen.

De vraag is of Fraanje juridisch juist heeft gehandeld. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat dit niet zo is. De rechtbank constateert dat Alukon (nog) niet in verzuim was op het moment dat Fraanje overging tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst d.d. 2 oktober 2012. Dus kon door Fraanje niet rechtsgeldig tot buitengerechtelijke ontbinding worden overgegaan. De termijn van 5 dagen waarbinnen Alukon schriftelijk aan Fraanje diende te verklaren dat zij alsnog zou nakomen was toen weliswaar verstreken, maar dit heeft niet geleid tot verzuim van Alukon. Eerst na het verstrijken van de termijn van 3 weken waarbinnen Alukon alsnog deugdelijk moest presteren zou Alukon in verzuim kunnen komen en zou buitengerechtelijke ontbinding dus aan de orde kunnen zijn. [1] De vordering van Fraanje tot vergoeding van de schade en  terug betaling van het reeds aan Alukon betaalde bedrag wordt derhalve door de rechtbank afgewezen.

Conclusie

Het hiervoor genoemde vonnis maakt duidelijk hoe essentieel het is dat een wederpartij op deugdelijke wijze in gebreke wordt gesteld. Als dat niet op een juridisch deugdelijke wijze wordt gedaan, dan kan de hele vordering onderuit gaan, ook als de eisende partij inhoudelijk het recht aan zijn kant heeft.Het is dan ook zeer aan te raden om in een vroeg stadium deskundige juridische hulp in te schakelen als er in een bouwproject iets fout dreigt te gaan.

Overigens zijn er wel enkele wettelijke uitzonderingen op de hiervoor beschreven hoofdregel betreffende het in verzuim komen van de wederpartij (zie artikel 6:80 BW, 6:82 lid 2 BW en 6:83 BW), maar deze uitzonderingen zijn meestal niet van toepassing.

Mocht u meer vragen hebben over het hier besproken onderwerp neem dan gerust contact op met één van onze advocaten. 

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud