Tot stand komen koopovereenkomst

Een overeenkomst komt juridisch tot stand door het aanvaarden van een aanbod. Zo ook een koopovereenkomst voor een woning of een andere onroerende zaak. Daarbij is van belang dat partijen overeenstemming hebben over de essentialia van de overeenkomst. Bij een koopovereenkomst voor een woning, worden de essentialia  in beginsel gevormd door:

 • De omschrijving van de woning . Beide partijen moeten weten wat zij verkopen en kopen. De omschrijving kan variëren van het adres of de kadastrale gegevens, in combinatie met de mededeling dat partijen bekend zijn met het object en daarover geen nadere specificatie verlangen, tot een gedetailleerd verslag van de woning in een brochure, of taxatierapport.
 • De (ver)koopprijs. Partijen moeten overeenstemming hebben over de prijs die voor de woning betaald zal worden.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval kunnen ook andere zaken tot de essentialia van de overeenkomst behoren.

Een overeenkomst over de verkoop van een onroerende zaak kan ook mondeling tot stand komen. Als de koper of de verkoper vervolgens echter ontkent dat een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen, dan heeft de andere partij vaak een bewijsprobleem. Een snelle schriftelijke vastlegging van de afspraken is dan ook zeer aan te bevelen.

Wettelijke eis schriftelijke vastlegging koop woning

Voor de koop van een woning waarin de (particuliere) koper wil gaan wonen heeft de wet echter een bijzondere regeling getroffen. Zo’n koopovereenkomst moet op grond van de wet namelijk altijd schriftelijk worden vastgelegd en door partijen zijn ondertekend (artikel 7:2 lid 1 BW). De particuliere koper van een woning kan onder een mondelinge koopovereenkomst dan ook gewoon uit.

Drie dagen bedenktijd na schriftelijke vastlegging

Vervolgens heeft de koper na ondertekening van de schriftelijke koopovereenkomst ook nog drie dagen bedenktijd, waarbinnen hij zonder opgaaf van reden en zonder enige boete verschuldigd te zijn, onder de koopovereenkomst uit kan (artikel 7:2 lid 2 BW).  Voor de verkoper geldt deze wettelijke bedenktijd overigens niet.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Ook van toepassing voor verkoper

Het is geruime tijd niet duidelijk geweest of ook een particuliere verkoper onder een mondeling gesloten koop uit kon komen met een beroep op het ontbreken van een schriftelijke en door koper en verkoper ondertekende koopovereenkomst. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad in een uitspraak van 9 december 2011 beslist dat ook de particuliere verkoper niet gebonden is aan een mondelinge koopovereenkomst en dus kan weigeren om medewerking te verlenen aan het opstellen en ondertekenen van een schriftelijke koopovereenkomst. In het door de Hoge Raad beoordeelde geval was zelfs al sprake van een op schrift gestelde overeenkomst, welke alleen nog door de verkoper getekend moest worden. De verkoper weigerde dit echter omdat hij de financiering voor zijn nieuwe woning niet rond kreeg. De Hoge Raad oordeelde met de rechtbank dat ook de verkoper zich kon terugtrekken vanwege het schriftelijkheidsvereiste. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan een verkoper zich niet beroepen op het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst. Het krijgen van een hoger bod wordt door de Hoge Raad echter niet als een zeer bijzondere omstandigheid aangemerkt. Dit betekent dus dat de verkoper straffeloos in zee kan gaan met een hogere bieder. Maar tegelijkertijd geldt dat ook een koper onder de mondelinge koop uit kan omdat hij bij nader inzien toch de voorkeur geeft aan een andere woning.

Professionele verkoper

Deze uitspraak van de Hoge Raad geldt nadrukkelijk niet voor professionele verkopers. Deze zijn jegens een particuliere koper in beginsel wel gebonden aan een mondeling bereikte koopovereenkomst.

In een volgend blog wordt nader ingegaan op het proces na het tekenen van een koopovereenkomst. Wilt u meer weten over de beschreven  risico’s en het beperken daarvan, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Zij kunnen u in u specifieke geval adviseren en u helpen om eventuele risico’s  zo veel mogelijk af te dekken.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud