Overzicht wijzigingen arbeidsrecht

Het jaar 2015 is alweer achter de rug. Reden om eens terug te blikken op de vele veranderingen die het arbeidsrecht dit jaar heeft ondergaan. 2015 is het jaar van de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Onderstaand een kort overzicht van de meest ingrijpende veranderingen op basis van deze wet.

 • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
 • In tijdelijke contracten mag alleen nog maar bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen.
 • Bij een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, dat op basis van de overeenkomst automatisch eindigt, dient de werkgever, anders dan voorheen, thans uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer te laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt. Doet de werkgever dit niet, dan is de sanctie vergoeding van een maand loon, mits de werknemer hierop binnen 2 maanden een beroep doet.
 • Ook de ketenbepaling is aangepast, waardoor tijdelijke werknemers eerder een vast contract krijgen. Voorheen was het zo dat een tijdelijke medewerker na drie jaar of na drie contracten een vast contract kreeg als de verschillende tijdelijke contracten elkaar binnen drie maanden opvolgden. Nu is deze periode verkort van drie naar twee jaar en is de opvolgingsperiode verlengd van drie maanden naar zes maanden. Bij tijdelijke contracten die elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen ontstaat bij het vierde contract al na twee jaar een contract voor onbepaalde tijd. Dus drie jaarcontracten leiden straks tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, drie contracten van 7 maanden niet.
 • De regel “geen arbeid, geen loon” geldt niet meer. Uitgangspunt is dat de werkgever ook verplicht is loon te betalen als de werknemer niet werkt, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Hierdoor verschuift de bewijslast naar de werkgever. Hiervan mag slechts gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst worden afgeweken. Verlenging van deze termijn was voorheen mogelijk bij CAO, maar is sinds dit jaar niet meer toegestaan, als het om structurele werkzaamheden gaat.
 • Het uitzendbureau is verplicht om de uitzendkracht na 26 weken een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden. Hiervan kon voorheen slechts bij CAO worden afgeweken, waarbij geen maximale verlengingstermijn gold. Deze mogelijkheid is sinds dit jaar beperkt tot maximaal 78 weken. Dat betekent dat uitzendkrachten na anderhalf jaar aansprak kunnen maken op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.
 • Tenslotte is ook het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Hierover meer in een volgend blog.

Bovenstaande wijzigingen hebben directe gevolgen voor de inhoud van arbeidsovereenkomsten, CAO’s, personeelshandboeken en uiteindelijk ook eventuele ontslagzaken. Wij informeren U graag over de praktische gevolgen die de wetswijzigingen voor U of uw onderneming hebben.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud