Mr. R.E. Izeboud(advocaat)

advocaat-1[FIX]Mr. Izeboud heeft een bijzondere expertise op het gebied van ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht. Gedacht moet worden aan o.a. geschillen met de overheid (gemeente/provincie/rijk) over omgevingsvergunningen (met name milieuvergunningen en bouwvergunningen), vrijstellingen, bestemmingsplannen, planschade, nadeelcompensatie, last onder dwangsom of bestuursdwang, bestuurlijke boetes etc. Ook milieustrafrecht behoort tot de expertise van mr. Izeboud. Verder behandelt mr. Izeboud in zijn praktijk ook algemeen civiele zaken, waaronder aansprakelijkheidskwesties, geschillen over nakoming van overeenkomsten, bouwgeschillen (arbitrage), huurgeschillen, burenrecht enz. Mr. Izeboud beschikt over een ruime (proces)ervaring als advocaat. Mr. Izeboud is lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Mr. Izeboud staat in het rechtsgebiedenregister van de de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven als werkzaam op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden : bestuursrecht, burgerlijk recht en algemene praktijk. Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Onze andere advocaten

Mr. A.J. Flipse (advocaat)

Direct contact

Bedrijfsnaam
Uw naam (*)
Uw email (*)
Telefoon
Onderwerp
Uw bericht

Referenties

  • Drs. Wim van den Heuvel
    RC Directeur BFM VASTGOED Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een …