Op dit moment wordt iedereen in Nederland geconfronteerd met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus. Ook u als werkgever. In dit artikel beantwoorden wij de meest prangende vragen voor u.

Ben ik verplicht om het loon van mijn werknemers door te betalen als zij besmet zijn met het Coronavirus?

Het uitgangspunt van het Nederlands arbeidsrecht is dat een werknemer, die zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van ziekte recht heeft op doorbetaling van zijn of haar loon. Ook een werknemer die besmet raakt met het Coronavirus en hierdoor tijdelijk geen werkzaamheden kan verrichten, behoudt dus aanspraak op zijn of haar loon.

Hoeveel loon betaald dient te worden, hangt af van wat daarover is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Op basis van de wet bent u verplicht om gedurende 104 weken tenminste 70% van het salaris door te betalen.

Ben ik verplicht om het loon van mijn werknemers door te betalen als zij (uit voorzorg) in quarantaine moeten en/of door reisbeperking niet in staat zijn om naar het werk te komen?

Het uitgangspunt in het arbeidsrecht was lange tijd dat een werknemer, die geen arbeid verricht, geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Sinds begin dit jaar is dat echter gewijzigd en heeft een werknemer in beginsel recht op loon, ook indien géén arbeid is verricht, tenzij dit niet verrichten van de arbeid voor rekening van werknemer komt.

In beginsel kan een werknemer er niets aan doen als hij besmet raakt met het Coronavirus en/of een partner heeft die besmet is geraakt, waardoor hij in quarantaine moet. Hetzelfde geldt als een werknemer niet naar het werk kan komen vanwege een reisverbod. Dit betekent dus dat deze werknemers recht behouden op doorbetaling van hun loon.

Er zijn echter omstandigheden denkbaar, waarin een en ander wel voor rekening van de werknemer komt, zodat u eventueel toch niet verplicht zult zijn om het loon door te betalen. Bijvoorbeeld als een werknemer, in strijd met een negatief reisadvies, toch is afgereisd naar een gebied waarin het virus reeds was uitgebroken.

Daarnaast zijn er bepaalde exceptionele risicogevallen, welke soms niet voor rekening van werkgever – en dus voor rekening van werknemer – behoren te komen. Denk daarbij aan gevallen waarin geen arbeid kan worden verricht als gevolg van een natuurramp, noodtoestand of oorlogssituatie. Vooralsnog wordt de wereldwijde Corona-uitbraak echter niet als een dergelijk exceptioneel risico aangemerkt, zodat ook bij ziekte als gevolg van een besmetting recht blijft bestaan op loon.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Hebben mijn werknemers recht op extra vrije uren/dagen als gevolg van het feit dat de scholen dicht zijn?

Nu de scholen dicht zijn, kan het voor een werknemer problematisch zijn om voor voldoende opvang voor de kinderen te zorgen. In dat geval zal een werknemer op grond van de Wet Arbeid en Zorg mogelijk aanspraak kunnen maken op enkele uren (tot enkele dagen) calamiteitenverlof. Dit calamiteitenverlof zal wel slechts van korte duur zijn. Heeft een werknemer meer tijd nodig, dan zal gedacht kunnen worden aan het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof. Een andere mogelijkheid zal zijn dat de werknemer thuis gaat werken.

Ben ik verplicht om mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies van de overheid is om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers, die niet thuis (kunnen) werken zo veel mogelijk te spreiden. De overheid heeft geen sancties gesteld op het niet naleven van dit advies, maar dat betekent niet dat u dit advies zomaar in de wind kunt slaan.

Werknemers kunnen op basis van de Wet flexibel Werken een verzoek indienen om thuis te werken. In het algemeen bent u niet verplicht om dit verzoek in te willigen. Echter, geldt wel dat werkgevers in Nederland een zorgplicht hebben. Zo is een werkgever onder meer verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Deze zorgplicht kan gedurende de door de overheid geadviseerde periode inhouden dat u gehouden bent om de werknemers, indien mogelijk, thuis te laten werken.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?

De oproep van de overheid aan u, als werkgever, is om de werktijden tot en met 6 april 2020, van werknemers die op kantoor werken, waar mogelijk te spreiden. Op basis van dit advies, mag u de werktijden van uw werknemers aanpassen.
Let wel! Bij eventuele vermindering van het aantal werkuren, blijft u op grond van het bovenstaande in beginsel gehouden om het volledige salaris van de werknemer, zonder inkorting, uit te betalen. Immers, het verlies aan uren komt niet voor rekening van de werknemer.
Daarnaast mag u het verlies aan werkuren niet (zonder uitdrukkelijke instemming van de werknemer) aftrekken van het aantal openstaande vakantiedagen/-uren van de werknemer.

Is er een mogelijkheid voor compensatie omdat mijn werknemers minder uren kunnen werken door de uitbraak van het Coronavirus?

Er bestaat een mogelijkheid om bij het UWV een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor uw werknemer(s) aan te vragen voor het verlies aan uren als gevolg van werktijdverkorting, vanwege omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. U dient hiervoor een vergunning aan te vragen bij het UWV.

Het personeel blijft daarbij bij u in dienst voor het overeengekomen aantal uren, maar de uren die uw werknemers tijdelijk minder werken, worden hierdoor gecompenseerd door het UWV. Een vergunning voor werktijdverkorting krijgt u voor hoogstens 6 weken.
Gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen zijn bijvoorbeeld brand, een overstroming of een handelsboycot, maar dus ook de uitbraak van het Coronavirus.

Daarnaast heeft het kabinet inmiddels aangekondigd dat zij bedrijven die financieel getroffen worden door de uitbraak van het Coronavirus, financieel tegemoet zal komen. Hoe een en ander uiteindelijk vorm zal krijgen, zal de komende tijd bepaald worden.

Tot slot

Wij hebben de bovenstaande vragen in zijn algemeenheid beantwoord. Echter, geldt in het arbeidsrecht dat de uitkomst op grond van specifieke omstandigheden ook kan afwijken. Het is dus altijd verstandig om voor uw specifieke situatie advies in te winnen over uw rechten en/of plichten.

Bovendien geldt dat de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus elkaar zo snel opvolgen dat ook de mogelijkheden voor werkgevers en werknemers per dag kunnen wijzigen. Voor een actueel advies is het daarom verstandig niet slechts op dit algemene artikel af te gaan, maar specifieke en actuele informatie in te winnen.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud