Veel vrouwen, maar ook mannen, krijgen er mee te maken: grensoverschrijdend gedrag. Maar wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag en wat kunnen de gevolgen zijn als een collega zich daaraan schuldig maakt? Zoals de naam al impliceert, moet er sprake zijn van een grens die overschreden is. Maar hoe wordt die grens bepaald?

Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag en wat kunnen de gevolgen zijn?

Daarover heeft de kantonrechter in Eindhoven op 10 februari 2022 uitspraak gedaan. In de zaak die speelde heeft een mannelijke collega tijdens een personeelsfeest tegen een vrouwelijke collega opmerkingen gemaakt over verkrachten. De vrouwelijke collega reageerde heftig op die opmerking en liep weg. Later die avond liep de mannelijke collega naar de vrouwelijke collega toe, gaf haar een kneep in de billen en zei iets in de trant van “dat was maar een grapje straks”. De mannelijke collega is vervolgens op staande voet ontslagen, nadat de vrouwelijke collega een klacht bij de werkgever had ingediend.

In het arbeidsrecht geldt dat iedere situatie op zichzelf wordt beoordeeld en daarbij moeten alle specifieke omstandigheden worden meegewogen. In het betreffende geval was sprake van een werkrelatie, maar het incident vond plaats tijdens een feest en niet op kantoor. Daarnaast gingen de desbetreffende collega’s vriendschappelijk met elkaar om, ook buiten werktijd en zaten ze samen in een appgroep.

Bovendien was de sfeer tijdens het bedrijfsfeest los en hebben de mannelijke collega en de vrouwelijke collega samen gedanst en is tijdens de avond gesproken over het feit dat de vrouwelijke collega een thesis aan het schrijven was over een zeer expliciet seksueel thema.

Geen reden voor ontslag op staande voet

De kantonrechter heeft, rekening houdend met al deze omstandigheden, geoordeeld dat een opmerking over verkrachting ongepast is, maar dat deze opmerking niet los gezien kan worden van de context van het gesprek en de rest van de avond.

De kantonrechter oordeelde verder dat uit de reactie van de vrouwelijke collega duidelijk moet zijn geweest dat hij hiermee te ver was gegaan. Door haar dan later op de avond ook nog eens in de bil te knijpen, heeft de mannelijke collega ongepast en aldus verwijtbaar gehandeld.

Grensoverschijdend gedrag op de werkvloer

Hoewel de kantonrechter oordeelde dat het gedrag van de mannelijke collega ongepast was, vond de kantonrechter dit geen reden voor ontslag op staande voet. De kantonrechter overwoog daarbij dat niet valt in te zien dat de werkgever niet een andere arbeidsrechtelijke sanctie had kunnen opleggen.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie

Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie die er in het arbeidsrecht opgelegd kan worden. De werknemer raakt immers van de ene op de andere dag zijn baan kwijt en kan bovendien geen aanspraak maken op een WW uitkering. Een werkgever mag daarom enkel overgaan tot ontslag op staande voet, als niet van hem of haar verlangd kan worden dat de werknemer nog 1 dag langer in dienst blijft. De lat ligt dus erg hoog.

De werkgever heeft voorts een (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek ingediend, in de hoop dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst alsnog zal beëindigen. Er is een kans dat de kantonrechter dit wel zal honoreren. De toetsingsnormen voor ontbinding door de kantonrechter zijn immers anders dan voor ontslag op staande voet. De kantonrechter moet nog op dit verzoek beslissen.

Ontvangt u als werkgever een klacht over grensoverschrijdend gedrag? Laat u dan goed adviseren en neem de juiste stappen om dit in de toekomst te voorkomen. Dat kan u later een hoop kosten en vervelende procedures besparen.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud