Heeft u een rechtsbijstandverzekering en heeft u een juridisch geschil waarin (waarschijnlijk) geprocedeerd moet worden, dan mag u zelf bepalen welke advocaat uw zaak voor u gaat behandelen.

De Rechtsbijstandverzekering

Een rechtszaak kan heel wat kosten en hoewel we er allemaal van uit gaan dat we daar niet mee te maken krijgen, wordt je soms ongewenst toch betrokken in een juridisch geschil. Je kunt je daarvoor verzekeren middels een rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering is een schadeverzekering, die de kosten voor rechtsbijstand dekt.*

rechtsbijstand advocaat keuze

Rechtsbijstandverzekering wil zaak zelf afhandelen

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben vaak zelf juristen in dienst en willen uw zaak in eerste instantie het liefst door deze juristen laten afhandelen. Dat bespaart de rechtsbijstandverzekering.

Deze juristen zijn echter niet altijd advocaten en daarom ook niet altijd bevoegd om iedere zaak namens u bij de rechter te bepleiten. Hierdoor kan het zijn dat de jurist van de rechtsbijstandverzekering u in de loop van het geschil zal doorverwijzen naar een (externe) advocaat. Ook kan het zijn dat de zaak een meer gespecialiseerde advocaat vereist waarover de rechtsbijstandverzekering niet zelf beschikt.

Daarnaast kan het vanwege de afstand soms lastig zijn om een fysieke afspraak met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar te krijgen, omdat het kantoor van rechtsbijstandverzekeraar niet altijd in de buurt zit en/of de jurist daartoe geen aanleiding ziet.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Direct uitbesteden aan een advocaat van uw keuze heeft veelal de voorkeur

Om te voorkomen dat u in de loop van een geschil zult moeten overstappen naar een advocaat die voor u een procedure kan opstarten kan het voor u voordeliger zijn om uw zaak direct onder te brengen bij een externe advocaat.

De (externe) advocaat kan dan ook direct samen met u een stappenplan opstellen, zodat vooraan in het proces weet wat u kunt verwachten en niet voor verassingen zult komen te staan.

Het voordeel van een externe advocaat is bovendien dat u zelf een advocaat kunt kiezen. U kunt dan kiezen voor en advocaat die gespecialiseerd is in het rechtsgebied waar uw zaak over gaat. Ook kunt u dan kiezen voor een advocaat die enigszins bij u in de buurt gevestigd is.

Daarenboven kunt u de kans op succes in een eventuele latere procedure vergroten of zelfs een procedure voorkomen wanneer u in de voorbereidingsfase de juiste juridische keuzes maakt en zaken goed laat vastleggen.

Ten slotte heeft een rechtsbijstandverzekeraar andere belangen dan u, aangezien de rechtsbijstandverzekeraar bij voorkeur zo min mogelijk kosten wil maken. De rechtbijstandverzekeraar zal zodoende eerder geneigd zijn u vooral ook op de risico’s van een procedure te wijzen. Een externe advocaat heeft dat belang niet. Deze advocaat staat immers geheel los van de rechtsbijstandverzekeraar.

Recht op vrije advocaatkeuze bij juridische procedure

Rechtsbijstandverzekeringen proberen veelal te voorkomen dat u kiest voor een advocaat van uw keuze, maar zijn daarbij tot tweemaal toe op de vingers getikt door het Europese Hof van justitie.

In 2013 heeft het Hof van Justitie reeds bepaald dat er in ieder geval recht is op vrije advocaatkeuze in het geval er sprake is van een procedure. Daarbij heeft het Europese hof bepaald dat het niet uitmaakt of dit een procedure is bij de rechtbank of een administratieve procedure, zoals een bezwaarschriftprocedure, dan wel een arbitrageprocedure.

Recht op vrije advocaatkeuze tijdens onderhandelingsfase

Omdat het in de zaak waarin het Europese hof aanvankelijk uitspraak deed ging om een (lopende) procedure, heeft het Europese hof zich daarin niet uitgesproken over de fase voordat de procedure werd opgestart.

Veel rechtsbijstandverzekeraars stelden zich daarom op het standpunt dat voor de voorbereidingsfase en/of de onderhandelingsfase geen vrije advocaatkeuze gold, althans dat zij de kosten van een (externe) advocaat niet dekken als er (nog) niet geprocedeerd wordt.

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof echter een uitspraak gedaan waaruit volgt dat het begrip gerechtelijke procedure ook betrekking heeft op de fase(n) voorafgaande aan een procedure.

Hoewel de zaak betrekking had op een Belgische zaak en betrekking heeft op Belgische wetsartikelen, geldt de uitleg die het Europese Hof geeft aan het begrip “gerechtelijke procedure” ook voor Nederland, aangezien het Europese Hof in deze uitspraak heeft overwogen: “Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138”

Wacht niet te lang en wend u direct tot een advocaat

Op basis van deze overweging van het Europese Hof heeft u al heel snel recht op een advocaat naar eigen keuze. Immers, ieder juridisch geschil kan uitmonden in een procedure.

Heeft u een arbeidsgeschil of heeft uw werkgever u gedreigd om u te ontslaan? Weigert uw client uw facturen te betalen of heeft uw aannemer ondeugdelijk werk verricht en wilt u hem daarvoor aansprakelijk stellen. Meld dan direct bij het melden van het geschil bij uw rechtsbijstandverzekering dat u bijgestaan wilt worden door een advocaat van uw eigen keuze.

Indien de rechtsbijstandverzekeraar de zaak niet wil uitbesteden, kunnen wij u op uw verzoek ondersteunen bij het contact met de rechtsbijstandverzekeraar en voor u onderbouwen waarom u recht heeft om zelf uw advocaat te kiezen. Wij hebben als kantoor ruimschoots ervaring met het behandelen van zaken die door een rechtsbijstandverzekering bekostigd worden.

Mr. A.J. Flipse

Mr. A.J. Flipse is gespecialiseerd in (complexe) aansprakelijkheidskwesties, onder meer op het gebied van aansprakelijkheid van architecten, constructeurs,  aannemers en opdrachtgevers in de bouw.


* De polisvoorwaarden bepalen exact welke kosten gedekt zijn. Het kan zijn dat bepaalde geschillen zijn uitgesloten van de verzekering.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud