Openstaande vordering

Stel u heeft een klant die niet betaalt. En het gaat niet over kleine bedragen, maar om een fors bedrag. U heeft al aangemaand, maar het helpt niets. Wat kunt u doen?

Conservatoir beslag

Het antwoord is even eenvoudig als doeltreffend: u kunt via een advocaat conservatoir beslag laten leggen bij de niet betalende klant.  Dat beslag kan in principe gelegd worden op alles wat eigendom is van die klant zoals bijvoorbeeld banktegoeden, onroerende zaken  en waardevolle roerende zaken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beslag op een bedrijfspand, auto’s of dure apparatuur. Ook kan beslag worden gelegd op  vorderingen die de wanbetalende klant zelf heeft op anderen.

Gevolg beslag

Het directe gevolg van een gelegd beslag is dat de wanbetaler de beslagen zaken niet meer beslagvrij kan verkopen. Als het gaat om beslag op een bankrekening, dan is het effect dat de wanbetalende klant niet meer bij dit geld kan. De bank moet het geld onder zich houden zolang het beslag er ligt. Zie in dat verband ook mijn blog https://www.flipse-izeboud.nl/beslag-wat-nu/

Hetzelfde geldt voor beslag op vorderingen die de wanbetaler zelf nog heeft op anderen. Ook die partij moet het geld onder zich houden zolang het beslag er ligt.

Gunstige uitgangspositie voor u als schuldeiser

Door een beslaglegging wordt uw wanbetalende klant ineens met een groot probleem geconfronteerd: hij kan bij een beslag op zijn bankrekening ineens niet meer bij zijn banktegoeden en hij kan zijn bezittingen niet meer beslagvrij verkopen aan anderen. De praktijk leert dat dit voor wanbetalers vaak een grote stimulans vormt om alsnog heel snel tot betaling van uw openstaande nota’s over te gaan. Op die manier komen zij van het voor hun belastende beslag af. Het resultaat is dat u als schuldeiser alsnog uw geld heeft ontvangen.

Maar ook als het beslag niet tot directe betaling door de tegenpartij leidt is het gelegde beslag van groot belang. Doordat u beslag op de bezittingen van de tegenpartij heeft liggen, kan hij die vermogensbestanddelen niet aan verhaal door u onttrekken. U kunt uw vordering dus daadwerkelijk op die bezittingen verhalen zodra u een toewijzende vonnis van de bevoegde rechter heeft verkregen.

Vervolg na beslaglegging

Als de wanbetalende klant ondanks de beslaglegging niet tot betaling overgaat, dan moet het conservatoir beslag een vervolg krijgen. Normaal gesproken krijgt u van de voorzieningenrechter in het beslagverlof een termijn van twee weken, gerekend vanaf het leggen van het beslag, om een procedure tegen de wanbetaler aanhangig te maken. Anders vervalt het beslag. Simpel gezegd betekent dit dat u binnen die termijn een dagvaarding aan de wanbetaler moet laten betekenen, waarin u het openstaande bedrag van hem vordert. De rechter zal dan in de daarop volgende procedure beoordelen of het door u gevorderde bedrag terecht door u wordt gevorderd.

Beslag leggen: simpel en snel

Veel klanten hebben het idee dat het leggen van beslag ingewikkeld en tijdrovend is. Dat is niet het geval. Wanneer u een opeisbare vordering heeft en door een advocaat een beslagverzoek laat indienen, dan kan in principe zelfs binnen een dag beslagverlof van de voorzieningenrechter worden verkregen.  En vervolgens kan de deurwaarder desnoods nog diezelfde dag daadwerkelijk beslag leggen. Dat kan dus allemaal heel snel gaan.

De voorzieningenrechter beoordeelt bij het verlenen van beslagverlof ook slechts summier de rechtsgeldigheid van de door u gestelde vordering. Als niet op het eerste gezicht  blijkt  dat de vordering niet klopt, dan zal hij het beslagverlof in principe gewoon verlenen. In deze blog ga ik ervan uit dat van een daadwerkelijke vordering sprake is. Het leggen van beslag moet uiteraard niet worden misbruikt om een wederpartij onder druk te zetten, zonder dat van een echte vordering op hem of haar sprake is.

Vaak is er trouwens bij wanbetalers meer aan de hand. Meestal laten ze niet één, maar meerdere vorderingen onbetaald. Zeker dan ook is het van groot belang om snel te handelen. Het leggen van beslag is daarbij vaak een heel effectief middel. Hoe eerder u handelt, hoe groter de kans dat u uw vordering betaald krijgt.

Conclusie

Bij openstaande vorderingen is het leggen van beslag bij de wanbetalende partij een effectief middel om snelle betaling af te dwingen. Bovendien kunt u door het leggen van beslag voorkomen dat de wederpartij die bezittingen aan het verhaal onttrekt. Zodoende kunt u op die bezittingen uw vordering eventueel verhalen zodra u een vonnis hebt verkregen.